AVFs høstkonferanse 2018
«Betydning og håndtering av aktuelle helseutfordringer i oppdrett av laks, regnbueørret og rensefisk»
 

Kursinnhold
Fiskehelseutfordringer i havbruk gir dyrevelferdsmessige og økonomiske implikasjoner. Kurset vil belyse aktuelle helseutfordringer gjennom hele produksjonssyklusen i både tradisjonelle og nye metoder for oppdrett av laks, regnbueørret og rensefisk. Betydning og strategier for sykdomskontroll blir en del av diskusjonen, med perspektiver både fra næring, forskning og forvaltning. På Dag 1 av kurset vil hovedfokus være rettet mot stamfisk og settefiskfasen, mens Dag 2 vil fokusere mer mot sjøfasen og frem til slakt.

Målsetting
Kursdeltakerne skal få belyst viktige fiskehelse- og velferdsmessige utfordringer i alle faser av oppdrett av laks, regnbueørret og rensefisk. Gjennom innlegg fra næringen, forvaltningen og akademia skal kursdeltakerne få økt sin kompetanse om å finne gode løsninger for sykdomskontroll og forebyggende løsninger.

Målgruppe
Veterinærer og annet fiskehelse- og driftspersonell som jobber i eller har tilknytning til oppdrettsnæringen

Kursledelse og programutvalg
Jostein Mulder Pettersen - kursleder
Aoife Maloney Westgård, Alf Seljenes Dalum og 
Kristrun Helga Kristthorsdottir

Foredragsholdere

 • Kari Attramadal, Leder FoU Nofitech
 • Torstein Kristiansen, førsteamanuensis, UiN
 • Kristrun Kristthorsdottir, veterinær, Marine Harvest
 • Mona Gjessing, forsker, Veterinærinstituttet
 • Magnus Devold, forskningsdirektør, PatoGen
 • Alf Dalum, PhD, histologirådgiver Pharmaq Analytic
 • Hege Hellberg, veterinær FishVetGroup
 • Torolf Storsul, veterinær, Midt-norsk Havbruk
 • Mads Kristiansen, fiskehelseansvarlig, Bjørøya
 • Aoife Westgård, veterinær, Aqua Kompetanse
 • Chris Matthews, operations director, FishVetGroup
 • Øystein Evensen, professor, NMBU Veterinærhøgskolen
 • Magnhild Daltveit, seniorrådgiver, Mattilsynet

Tid
11. – 12. oktober 2018

Sted
Thon Hotell Oslo Airport, Gardermoen

Kursavgift
Medlemmer kursavgif: 6 200 kroner
Ikke-medlemmer, kursavgift: 8 700 kroner
Studentmedlemmer, kursavgift:1 500 kroner

Middag: 900 kroner

Påmeldingsfrist
17. september 2018
Ved påmelding innen 5. september gis reduksjon i kursavgiften med 500 kroner. 

Meetiongs Logo Powered by WebSite AS