AVFs høstkonferanse 2019

 

Kursinnhold
Trafikklysregimet er iverksatt for å styre veksten i havbruksnæringen. I første omgang skal ytterligere vekst styres ut fra lakselusnivåer. Kurset søker å belyse mulige supplerende styringsparametere med fokus på helse og dyrevelferd. Videre skal kurset omhandle flere andre aktuelle fiskehelserelaterte temaer fra dagens oppdrettsnæring.

 

Målsetting
Kommer senere

 

Målgruppe
Veterinærer og fiskehelsebiloger, samt andre aktører i akvanøringen med interesse for temaet.

 

Kursledelse og programutvalg
Jostein Mulder Pettersen, Lene Høgset, Siri Ag


 

Tid
14. – 15. oktober 2019

 

Sted
Scandic Bergen City Hotell

 

Kursavgift
Medlemmer kursavgift: NOK 6800,-
Ikke-medlemmer, kursavgift: NOK 9300,-
Studentmedlemmer, kursavgift: NOK 1500,-

Middag 900,-

 

Påmeldingsfrist
Snarest

 

Meetiongs Logo Powered by WebSite AS