Mandag 14. Oktober

08:00 - 10.00

 

Registrering

10.00 – 10:10

 

Åpning av kurset

 

10:10 – 10:30

 

Trafikklys – kort om implementering og forvaltning
v/ Øyvind Lie (Fiskeridirektoratet)

 

10:30 – 10.50

 

Veterinærforeningen om trafikklyssystemet og helse
v/ David Persson, Sentralstyremedlem (Den Norske Veterinærforening)

 

10:50 – 11:20

 

Kaffepause

 

11:30 – 11:50

 

 

«Trafikklyssystemet - Hvor blir det av indikatorer for svinn og sykdom som forutsatt av Stortinget under behandling av Havbruksmeldingen?»
v/ Ruth Grung (Ap) Stortingsrepresentant og medlem i næringskomiteen

 

11:50 – 12:10

 

Sjømat Norge – bærekraft og vekst med trafikklyssystemet
v/ Geir Ove Ystmark (Sjømat Norge)

 

12:10 – 12:30

 

En oppdretters perspektiv på trafikklyssystemet og dets fremtid
v/ Bjarne Reinert (Lerøy Seafood Group)

 

12.30 – 13.30

 

Lunsj

 

13:30 - 13:50

 

Konsesjonssystemer i Norge i dag. Fordel eller ulempe for fiskens helse og velferd?
v/ Bård Misund (Universitetet i Stavanger)

 

13:50 – 14:10

 

Trafikklys og villaks
v/ Erik Sterud (Norske Lakseelver)

 

14:10 – 14:30

 

Helse og velferdsindikatorer som kan brukes i forvaltningsøyemed
v/ Jonatan Nilsson (Havforskningsinstituttet)

 

14:30 – 15:00

 

Kaffepause

 

15.00 – 15.30

 

Rapporteringssystem for helsedata
v/ Einar Wathne (NCE)

 

15.30 - 16.30

 

Paneldebatt – Produksjonsvekst, trafikklys og helse
v/ Ellef Blakstad (Den Norske Veterinærforening)

 

16.30 – 17:30

 

Årsmøte AVF

 

19:30 -

Festmiddag

 

Tirsdag 15. Oktober

09:00 – 09:20

 

Fiskevelferd under termisk avlusing. Resultater av ny forskning
v/ Lars Helge Stien (Havforskningsinstituttet)

09:20 – 09:40

 

Innskjerping av bruk av termisk behandling, hva nå?
v/ Friede Andersen (Mattilsynet)

09:40 - 10:00

 

Utvikling og bruk av IMM: Erfaringer og fremtidens muligheter
v/ Geir Magne Knutsen (Bremnes Seashore)
 

10:00 – 10:30

Kaffepause

 

10:30 - 10:50

Hvordan ivareta helse og velferd ved bruk av IMM?
v/ Øystein Markussen (Marin Helse)

 

10:50 – 11:10

Bruk av skjørt for bedre lusekontroll
v/ Remi Mathisen (Nordlaks Oppdrett)

 

11:10 – 11:30

 

Rensefisk og FoU: Hva gjør vi og hvilke behov ser vi?
v/ Henriette Glosvik (MOWI)

11.30 – 12.30

 

Lunsj

12:30 - 12:50

Yersinia på fremmarsj? Utvikling og vaksineerfaringer
v/ Barbo Klakegg  (Åkerblå)

 

12:50 – 13:10

Lusebehandlinger og resistens – muligheter i gamle og nye metoder
v/ Kari Olli Helgesen (Veterinærinstituttet)

 

13:10 – 13:30

Biosikkerhet i lukkede og semilukkede anlegg
v/ Michael Niesar (Sulefisk AS)

 

13:30 – 13:50

 

Kaffepause

1350 – 14.10

 

Algeblomstring: konsekvenser og mulige tiltak
v/ Jonny Nikolaisen (Akvaplan NIVA)

14.10 - 14.30

 

Smitteoverføring mellom settefisk og matfisk
v/ Barbro Holm (PatoGen)

 

Meetiongs Logo Powered by WebSite AS