Vann, miljø og helseretta miljøvern. Veterinærens ansvar.    

Kursinnhold
Kurset gir en oppdatering av viktige faglige spørsmål innen vann- og miljøhygiene med vekt på drikkevann til mennesker og dyr, ferskvann til fisk. Videre behandles sentrale aspekter ved behandling av avløpsvann og slam. I kurset er også en diskusjon om veterinærenes rolle innen dette feltet, særlig samarbeid i kommunene innen miljøretta helsevern. I miljøretta helsevern ligger også de overordnede diskusjoner om hvordan vi er med og organiserer husdyrholdet i Norge i lys av klimaendring og bærekraft

Målsetting
Vann- og miljøhygiene er område der mange eldre veterinærer hadde god kompetanse mens de var ansatte i kommunalt tilsyn, før Mattilsynet kom i 2004. Fremdeles er dette et viktig felt for veterinærer, og i dette kurset vil du få påfyll av viktig kunnskap for å kunne arbeide innenfor dette feltet på et høyere faglig nivå.

Målgruppe
Veterinærer som jobber eller vil jobbe i offentlig virksomhet (stat/kommune), klinisk praksis eller næringen, herunder akvakultur.

Kursledelse og programutvalg
Eystein Skjerve
Ola M. Lømo 
Øyvind Ørmen

Foredragsholdere

 • Yngvild Wasteson, veterinær, professor, NMBU Veterinærhøgskolen
 • Carl Fredrik Nordheim, senioringeniør, Folkehelseinstituttet
 • Olav Vatn, fagrådgiver, Mattilsynet
 • Øyvind Ørmen, veterinær, førsteamanuensis, NMBU Veterinærhøgskolen
 • Vidar Lund, forsker, Folkehelseinstituttet
 • Vegard Nilsen, postdoktor, NMBU
 • Erik Wahl, veterinær, Mattilsynet
 • Mette Myrmel, veterinær, førsteamanuensis, NMBU Veterinærhøgskolen
 • Inger Sofie Hamnes, veterinær, seniorforsker, Veterinærinstituttet
 • Karin Nygård, seniorrådgiver, Folkehelseinstituttet
 • Anne-Katrin Llarena, veterinær, førsteamanuensis, NMBU Veterinærhøgskolen
 • Eystein Skjerve, veterinær, professor, NMBU Veterinærhøgskolen


Tid
27-28 november 2019

Sted
Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen

Kursavgift

Kursavgift medlemmer (inkl. lunsj og pausemat)
medlemspris kun en dag

kr 7.400,-
kr 3.500,-

Ordinær kursavgift ikke-medlemmer (inkl. lunsj, middag og pausemat)

kr 10.000,-

Kurspris studentmedlemmer

kr  1.700,-

Det innvilges kr 500 i rabatt i kursavgiften ved påmelding før 10. oktober.

Middag 27. november kr 700,-
Overnatting i enkeltrom per natt kr 1580,-


Påmeldingsfrist
Merk frist for reduksjon i kursavgift: 10. oktober

Kontakt oss!
For spørsmål vedrørende påmelding, overnatting og andre praktiske ting, ta kontakt med Meetings på FVS2018@event123.no eller telefon 46 97 78 17

 

Meetiongs Logo Powered by WebSite AS