Vann, miljø og helseretta miljøvern. Veterinærens ansvar.    

Kursinnhold
Kurset gir en oppdatering av viktige faglige spørsmål innen vann- og miljøhygiene med vekt på drikkevann til mennesker og dyr, ferskvann til fisk. Videre behandles sentrale aspekter ved behandling av avløpsvann og slam. I kurset er også en diskusjon om veterinærenes rolle innen dette feltet, særlig samarbeid i kommunene innen miljøretta helsevern. I miljøretta helsevern ligger også de overordnede diskusjoner om hvordan vi er med og organiserer husdyrholdet i Norge i lys av klimaendring og bærekraft

Målsetting
Vann- og miljøhygiene er område der mange eldre veterinærer hadde god kompetanse mens de var ansatte i kommunalt tilsyn, før Mattilsynet kom i 2004. Fremdeles er dette et viktig felt for veterinærer, og i dette kurset vil du få påfyll av viktig kunnskap for å kunne arbeide innenfor dette feltet på et høyere faglig nivå.

Målgruppe
Veterinærer som jobber eller vil jobbe i offentlig virksomhet (stat/kommune), klinisk praksis eller næringen, herunder akvakultur.

Kursledelse og programutvalg
Eystein Skjerve
Ola M. Lømo 
Øyvind Ørmen

Foredragsholdere
Kommer senere

Tid
27-28 november 2019

Sted
Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen

Kursavgift
Kommer senere

Påmeldingsfrist
Tidlig påmeldingsfrist med reduksjon i kursavgift: 20. oktober

 

Meetiongs Logo Powered by WebSite AS