Foreløpig program

Onsdag 27. november 2019

09.00-09.45

Registrering

09.45-10.00

Åpning av kurset

10.00-10.30

Vann i et globalt perspektiv, vanntrygghet, vannsikkerhet, vannforsvar og En Helseaspektet.
v/ Yngvild Wasteson, NMBU

10.30-11.15

Produksjon av vann med drikkevannskvalitet / tilgang til vann av god kvalitet.
v/ Olav Vatn, Mattilsynet

11.15.-11.30

Pause

11.30-12.00

Vannverksregisteret og Folkehelseinstituttets funksjon
v/ Carl Fredrik Nordheim, Folkehelseinstituttet.

12.00-13.00

Lunsj

1300-13.30

Vannkilder og limnologi
v/ Øyvind Ørmen NMBU

13.30-14.15

Nyere aspekter ved vannbehandlingsmetoder.
v/ Vidar Lund, Folkehelseinstituttet

14.15-14.30 Pause
 

14.30-15.15

Vanndistribusjonssystem, rørsystem og endret klima
v/ Vegard Nilsen, NMBU

15.15-16.00 Sårbarhetsanalyse av en del vannverk og vannforsyning i Midt-Norge
v/ Erik Wahl, Mattilsynet
 
16.00-16.30 Avløp og slam, enteropatogener i norske avløp
v/ Øyvind Ørmen NMBU
 
17.00 Årsmøte FVS
 
19.30- Middag


Torsdag 28. november 2019

08.30-09.15

Vann og virus
v/ Mette Myrmel, NMBU

09.15-09.30 Pause
 

09.30-10.15

Vannbårne parasitter
v/ Inger Sofie Hamnes, Veterinærinstituttet

10.30-11.15

Vannbårne bakterielle infeksjoner
v/ Øyvind Ørmen, NMBU

11.15-11.30

Pause

11.30-12.15

Vannbårne utbrudd i Norge og Norden,
v/ Karin Nygård, Folkehelseinstituttet

12.15-13.00

Campylobacter som modell for vannbårne agens. Bruk av molekylære metoder for å forstå epidemiologi og reservoarer
v/ Ann-Katrin Llarena, NMBU

13.00-14.00

Lunsj

14.00-14.15

Veterinærprofesjon fortid og framtid med vann
v/ Eystein Skjerve, NMBU

14.15-15.15

Veterinærprofesjon fortid og framtid med vann -diskusjon

15.15-

 

Kursavslutning

 

Meetiongs Logo Powered by WebSite AS