Veterinærdagene 2018
Veterinærdagene 2018

 

Nordisk hestekongress (NEVC) 2018
Veterinærdagene 2018

Deltakelse:
Vi regner med at utstillerrepresentansene først og fremst vil være tilstede for å betjene standene. Om ønskelig kan de følge foredrag, men blir ikke registrert som kursdeltakere som mottar kursbevis. Da må du meldes på som ordinære deltaker.
Alle utstillerrepresentanter vil bli belastet med en dagpakke på kr 600 pr. dag de er tilstede. Dette for å dekke utgiftene til lunsj- og pauseserveringer. Det er derfor viktig at alle representanter registrerer seg med en egen
påmelding. Her kan de samtidig bestille overnatting og festmiddag om det er ønskelig.


Overnatting:
Overnatting kan bestilles i
påmeldingen her på nettsidene
.
For informasjon om hvilke hotell og priser som er tilgjengelig i påmeldingen, se praktisk informasjon.

Festmiddag:
Dersom dere ønsker å være med på get-together kr 900,-  8. februar og NEVC festmiddagen kr 900,- lørdag 10. februar, kan denne også bestilles via
påmeldingen
.

Kontakt Meetings:
Anita Hammersvik
Telefon:+47 46 97 78 19

E-post: utstillere@event123.no


Invitasjon til utstillere I

Invitation for exhibitors I

Den norske veterinærforening arrangerer Nordisk hestekongress samtidig med Veterinærdagene 2018 på Scandic Flesland Airport Hotell i tidsrommet 7. – 11. februar 2018.

Her vil veterinærer fra hele Norden møtes til faglig oppdatering og sosialt fellesskap. DNV benytter Meetings som sin samarbeidspartner når det gjelder forberedelser og teknisk gjennomføring av arrangementet.

 

 1. Fagprogrammet
 2. Generelt om de fagtekniske utstillingene
 3. Sponsing av foredragsholdere
 4. Sponsing av fagseksjoner
 5. Internettsider og program
 6. Standpriser
 7. Hovedsponsor
 8. Påmelding for utstillere
 9. Kontakter og kontaktopplysninger

 

1. Fagprogrammet

Veterinærdagene vil være delt inn i fire parallelle fagseksjoner som foregår 8. – 9. februar.
Akvamedisin, produksjonsdyrmedisin og samfunnsmedisin vil ha felles fagprogram på dag 1, og separate fagprogrammer på dag 2. Smådyrmedisn har eget fagprogram begge dager. Disse fagprogrammene er under utvikling og vil bli endelig kalare i løpet av august måned.


Nordisk hestekongress (NEVC) finner sted 8. – 11. februar, med to parallelle seksjoner de to første dagene og en felles seksjon på søndag 11. februar frem til lunsj. I tillegg arrangeres FEEVA sitt fjerde PPE symposium på torsdag 8. februar i forkant av hestekongressen.
Progrem for hestekongressen og FEEVA symposiet finner du på hjemmesidene for disse kongressene:
http://dnv.ems123.no/NEVC2018/hjem.cfm

 

2. Generelt om de fagtekniske utstillingene

De ulike fagseksjonene for alle tre arrangementer vil bli holdt i ulike forelesningssaler på kongresshotellet

De fagtekniske utstillingene vil være lokalisert i hotellets utstillingsområde i nær tilknytning til forelesningssalene.

 

Det vil bli servert kaffe i pausene kun i utstillingsområdet. Lunsj for deltakere og utstillere foregår i hotellets restaurant, og det er satt av god tid til lunsj, slik at deltakerne kan benytte deler av tiden i de fagtekniske utstillingene. Utstillere spiser lunsj i hotellets restaurant i forkant av deltakernes lunsj.

 

3. Sponsing av foredragsholdere

Utstillere gis anledning til å sponse foredragsholdere under arrangementet. Prisen for dette er kr 7.000,- pr. foredragsholder.

Firma som sponser foredragsholder vil bli markert med logo i programmet(papirversjon og på nett) på aktuelle foredrag. Det vil også bli annonsert i begynnelsen av forelesningen.
Kontakt Meetings dersom ditt firma er interessert i å sponse foredragsholdere under Veterinærdagene.

 

4. Sponsing av seksjoner

Det er anledning til å sponse hver av de fem seksjonene under arrangementet. Prisen for dette er 10 000 kroner per seksjon.

Firma som sponser en enkelt seksjon, har anledning til å sette opp ”roll ups” og annen form for synlig reklame i forelesningssalen, og fritt dele ut reklamemateriell på deltakernes plasser. Firma vil bli synliggjort under den aktuelle seksjon i program på papir og nett, og logo vil bli presentert på skjerm i alle pauser. Veterinærforeningen vil tilby utsendelse av info til deltakerne på seksjonen før og etter arrangementet.
Kontakt Meetings dersom ditt firma er interessert i å sponse en eller flere av seksjonene under Veterinærdagene.

 

5. Internettside og program

I forbindelse med disse arrangementene har Veterinærforeningen etablert egne internettsider. Alle re arrangementer har en felles forside, hvorfra man blir dirigert til henholdsvis Veterinærdagene 2018 og Hestekongressen/FEEVA symposiet som har separate hjemmesider med informasjon om program og påmelding. Her vil vi blant annet legge ut oversikt over utstillerne med firmalogo og link til egne sider.

Logo og link sendes Meetings så fort som mulig.

 

6. Standpriser

Prisen for en standardstand er kr 19.000,-.

Prisen per ekstra kvadratmeter utover standardstanden på 6m2 er kr

2.900,- for de neste 6 m2 og kr 1.700,- per m2 utover dette.

Utstillere som ønsker en stand som er mindre enn standardstanden betaler kr 4.500,- per kvadratmeter.

 

7. Hovedsponsor

Det inviteres til to hovedsponsorat til dette arrengementet; en for Veterinærdagene 2018 og en for Hestekongressen (NEVC) 2018.


Hovedsponsorer til hvert av de to arrangementene blir tilbudt:

 • Velge standsplassering
 • 20% rabatt på total standsleie
 • Spesiell profilering av logo på internettsidene til Veterinærdagene
 • Levere nett/sekk til deltagerne med påtrykket navn/logo
 • Legge blokker, penner og annet profileringsmateriell i nettet
 • Profilere seg på halsbåndet til navneskiltene
 • Logo på navneskilt til deltakere, arrangører og utstillere
 • Sponsor for en fritt valgt seksjon uten ekstra vederlag.
 • DNV vil tilby utsendelse av info til alle deltakere før og under arrangementet.

 

Kun for Veterinærdagene:
Annonsering på baksiden av kursbok og program.

Prisen for å være hovedsponsor er kr 60 000,- for hver av hovedsponsorene I tillegg dekkes produksjon og levering av nett/sekk, produksjon og levering av blokker og penner, produksjon og levering av annet profileringsmateriell og produksjon og levering av halsbånd til navneskiltene.

Kontakt Meetings innen så fort som mulig og senest innen 1. oktober, dersom ditt firma er interessert i å være hovedsponsor under Veterinærdagene eller hestekongressen (NEVC).

 

8. Påmelding av utstillere

Utstillere bes om å benytte påmeldingsskjemaet for utstillerregistrering. 

 

9.  Veterinærforeningens prosjektgruppe for Veterinærdagene 2017

Fra Veterinærforeningen:

Fagsjef Ellef Blakstad

Tlf. 922 80 315

E-post: eb@vetnett.no

 

Informasjonssjef Steinar Tessem.

Tlf. 400 42 614

E-post: st@vetnett.no

 

Kurssekretær Aina Skaug Nilsen

Tlf. 992 61 589

E-post: asn@vetnett.no

 

Økonomimedarbeider Kristine Fosser

Tlf. 932 22 337

E-post: kf@vetnett.no

 

Fra Meetings:

Eva Løvseth

Tlf.469 77 817

E-post: utstillere@event123.no

 

Anita Hammersvik
Tlf. 469 77 819
E-post: utstillere@event123.no

 

Ta kontakt med Ellef Blakstad dersom du har innspill eller spørsmål til prosjektgruppen.

Tlf. 922 80 315 eller e-post eb@vetnett.no

 

Velkommen til NEVC 2018 og Veterinærdagene 2018 i Bergen!

Med vennlig hilsen
For Den norske veterinærforening
Ellef Blakstad
Fagsjef