HVFs høstkurs 2019


Rygg- og bakpartsrelaterte haltheter – en klinisk anvendelig tilnærming
Aktuelle infeksiøse sykdommer i norsk hestepraksis

 

Kursinnhold
Temaet for kurset dekker høyst relevante fagområder i klinisk hestepraksis.

Det er et stadig økende fokus på rygg- og bakpartsrelaterte haltheter hos sportshester. Kurset vil omhandle utfordringer knyttet til utredningen av slike haltheter, hvordan bruke og tolke diagnostiske modaliteter i klinisk praksis, og gi en oversikt over ny kunnskap og anbefalinger innen behandling av de ulike lidelsene. Det vil være et sterkt klinisk fokus hvor målet er å gi kursdeltagerne nye verktøy de kan bruke i egen praksis, det være seg ambulatorisk- eller klinikkbasert hestepraksis.

Det siste året har vi hatt flere tilfeller med alvorlige infeksjonssykdommer i den norske hestepopulasjonen. Det har gitt økt fokus på infeksiøse lidelser og smittevern.
Dette er noe alle hestepraktiserende veterinærer må forholde seg til på daglig basis, og kurset vil sørge for at man er oppdatert på nye utfordringer og tiltakene for smittsomme sykdommer i Norge.

Videre vil det være en News hour med presentasjon av nye klinisk relevante publikasjoner og ny kunnskap innen hestepraksis. Her vil det også være fokus på arbeidet til norske forskningsgrupper i tillegg til internasjonale forskingsresultater.

 

Målsetting
Kurset har som utgangspunkt at fagstoffet skal være relevant for veterinærer i klinisk hestepraksis. Det vil være foredragsholdere fra inn- og utland med spisskompetanse innen disse fagfeltene, med særlig fokus på klinisk anvendelse.

 

Målgruppe
Hestepraktiserende veterinærer i ambulatorisk og klinikkbasert hestepraksis. Kurset vil også være meget relevant for kombipraktiserende veterinærer med en viss tyngde av hest i sin praksis. Kurset vil være verdifullt både for nyutdannede og de med lang fartstid i hestepraksis.

 

Kursledelse og programutvalg
Mette Hansson, Airina Kallmyr, Arian Loshamn

 

Foredragsholdere
Marcus Head, Tower Equine
Elin Hernlund, SLU, Sverige
Siv Hanche-Olsen, Hesteklinikken, NMBU Veterinærhøgskolen
Ingunn Risnes, Hesteklinikken, NMBU Veterinærhøgskolen
Amanda Berggren, Rikstotoklinikken, Bjerke
Bjørn Wormstrand, Hesteklinikken, NMBU Veterinærhøgskolen
Anne Selvén Kallerud, Hesteklinikken, NMBU Veterinærhøgskolen

Tid
22. – 23. november 2019

 

Sted
Clarion Hotell & Congress Oslo Airport, Gardermoen

 

Kursavgift
Medlemmer kursavgift: NOK 6450,-
Ikke-medlemmer, kursavgift: NOK 8500,-
Studentmedlemmer, kursavgift: NOK 1700,-

 

Påmeldingsfrist

1. november
 

 

Meetiongs Logo Powered by WebSite AS