Rygg- og bakpartsrelaterte haltheter – en klinisk anvendelig tilnærming
Aktuelle infeksiøse sykdommer i norsk hestepraksis

Fredag 22. november

08.00 - 08.30

 

Registrering

 

08.30 - 08.35

 

Åpning av kurset

 

08.35 – 09.00

 

Nevrologiske herpes infeksjoner hos hest – nevrologiske aspekter
v/ Ingunn Risnes

 

09.05 – 09.40

En oppdatering på kommende smittsomme sykdommer hos hest i Norge (Emerging diseases)
v/ Ingunn Risnes

 

09.40 – 09.55

Kaffepause og besøk i fagtekniske utstillinger

 

09.55 – 10.40

Biosikkerhet i hestepraksis
v/ Siv Hanche- Olsen

 

10.40 – 10.50

Agrias forskningsfond
v/ Lars Olaf Moen

 

10.50 - 11.00

 

Terapianbefalinger - bruk av antibakterielle midler til hest

11.00- - 11.30

Takstundersøkelse i hestepraksis
v/ Christian Tengs

 

11.30 – 12.30

Lunsj

 

12.30 – 13.00

Visual assessment of lameness
v/ Elin Hernlund

 

13.00 – 13.30

Objective lameness measurements 
v/ Hernlund

 

13.30 – 14.00

Kaffepause og besøk i fagtekniske utstillinger

 

14.00 – 14.20

Hindlimb lameness examination - does it matter how it’s done?
v/ Marcus Head

 

14.20 - 15.20

Diagnosis of back and sacroiliac joint problems – part 1
v/Marcus Head

 

15.20 – 15.50

Kaffepause og besøk i fagtekniske utstillinger

 

15.50 – 16.30

Diagnosis of back and sacroiliac joint problems – part 2
v/ Marcus Head

 

16.30 – 17.00

Spørrerunde/diskusjon

 

17.00 – 18.00

Årsmøte HVF

 

19.30

Middag

 

 

 

Lørdag 23. november

08.30 – 08.40

Newshour
v/ Haadem, Bergren

 

09.00 – 09.15

Kaffepause og besøk i fagtekniske utstillinger

 

09.15 – 09.50

Treatment of back and sacroiliac joint problems
v/ Marcus Head

 

09.50 – 10.30

Ultrasound of the stifle
v/ Marcus Head

 

10.30 – 10.50

Kaffepause og besøk i fagtekniske utstillinger

 

10.50 – 11.30

Biomechanics of lameness
v/ Hernlund

 

11.30 – 12.30

Lunsj

 

12.30 – 13.15

Surface advise for horses in orthopedic rehabilitation – is there any evidence
v/  Hernlund

 

13.15 – 13.45

Ultrasound of the suspensory ligament – forelimb vs hindlimb
v/  Marcus Head

 

13.45 – 14.00

Kaffepause og besøk i fagtekniske utstillinger

 

14.00 – 14.30

How to keep the competition horse performing: what is safe and fair
v/ Marcus Head

 

14.30 – 15.00

Lameness case discussion
v/ Marcus Head

15.00 – 15.15

Kaffepause og besøk i fagtekniske utstillinger

 

15.15 – 15.45

Surgical treatment options for the equine back
v/ Amanda Bergren

 

15.45 – 16.15

Presentasjon av aktuelle forskningsprosjekt NMBU
v/ Anne Kallerud og  Bjørn Wormstrand

 

 

Takk for nå og vel hjem!

 

 

Meetiongs Logo Powered by WebSite AS