PVFs høstkurs 2019
Fødselshjelp på storfe og sau - hva er "lege artis"

Kursinnhold
Kurset tar for seg aktuelle problemstillinger man må kunne forvente å møte i forbindelse med fødsler og fødselshjelp i produksjonsdyrpraksis.
Det vil bli forelest om forskjellige teknikker og utstyr, samt korrekt bruk av hjelpemidler, som for eksempel kalvejekk.
Dessuten vil aktuelle og oppdaterte prosedyrer, herunder anestesi og analgesi, i forbindelse med kirurgi og da særlig keisersnitt bli vektlagt.
Hovedtyngden av kurset omhandler storfe, men vi vil også ta opp problemer som man møter i forbindelse med lamming.

Målsetting
Kursdeltakerne skal bli oppdatert på teknikker og utstyr som kan benyttes ved fødselshjelp hos drøvtyggere, og lære korrekte anestesi- og analgesiprosedyrer i forbindelse med keisersnitt på sau og storfe.

Målgruppe
Kurset retter seg mot alle veterinærer som jobber med produksjonsdyr, både dem som til daglig kjører produksjonsdyrpraksis, men også dem som kjører praksis kun i forbindelse med deltakelse i den offentlige kliniske vakta.
Kurset skal ha et innhold som gjør det interessant både for studenter på sisteåret, nyutdanna kolleger, men også for mer erfarne praktikere.

Kursledelse
Line Øvernes Mørch og Trond Bratseth

Programutvalg
Harald Holm, Line Øvernes Mørch og Trond Bratseth

Foredragsholdere
Adam Dunstan Martin, førsteamanuensis ved NMBU
Hege Vaagaasar, Seniorinspektør i Mattilsynet
Are Krogh, praktiserende veterinær og sauebonde i Nord-Fron

Tid
21. – 22. oktober 2019

Sted
Fellesauditoriet, Adamstuen, Veterinærhøgskolen

Priser
Kursavgift for medlemmer kr 4.600,- (Det gis kr 500 i rabatt ved påmelding innen 10. september)
Ordinær kursavgift øvrige deltakere kr 6.600,- (Det gis kr 500 i rabatt ved påmelding innen 10. september)
Rabattert kursavgift studenter kr 700,-
Kursavgiftene inneholder lunsj og pausemat. 

Middagen inkl drikke kr 800,-
Overnatting på Thon Hotel Europa kr 1170,- per natt inkl frokost


Påmeldingsfrist
Ved påmelding innen 10. september reduksjon i kursavgift.

Kontakt
Ved spørsmål ta kontakt med Meetings på pvf2019@event123.no.no eller telefon 46 97 78 17
   

 

Meetiongs Logo Powered by WebSite AS