Veterinærdagene 2019 Banner

Program fredag 14. juni

 

Akvamedisin:
"Veterinærfaget i havbruksnæring"

Samfunnsmedisin:
"EUs dyrehelselov"

Produksjonsdyr:
"Fjørfe og svin"

Hest:
"Fordøyelsesrelaterte lidelser og leddbehandling"

Smådyr:
"Dermatologi hos hund og katt"

08:30 - 09:15
Hvem har ansvaret ved Ikke medikamentell behandling? Er vi enige? Hva med begrepet medhjelper?
v/ Daltveit, Breck og Ottesen

08.30 – 08.55
Hvilken betydning har tilknytning til EU/EØS – avtalen for norsk sjømatnæring og hva forventer næringen av norske myndigheter og forvaltning i fremtiden
v/ Davidsen
08.55 – 09.15
Veterinærforeningen i internasjonale fora
v/ Tronerud og Alvseike

08:30 - 09:15
Hva forventes av veterinærer i norsk svineproduksjon?
v/ Hofmo
08:30 - 09:15
Gastrointestinale forstyrrelser
v/
Hanche-Olsen
08:30 - 09:15

Secondary infections in atopic disease part 2
v/
Varjonen

09:15 - 09:45
Besøk i fagtekniske utstillinger
09:45 - 10:10

Arbeid med ny terapiveileder
v/Rykhus Sjømat Norge

10.10 – 10.30
Hva er kravene til journalskriving? Hva er godt nok?
v/Daltveit, Breck

09.45 – 10.10
Hvilken betydning har tilknytning til EU/EØS – avtalen for norsk landbruksnæring og hva forventer næringen av norske myndigheter og forvaltning i fremtiden.
v/ Smedshaug
10.10 – 10.30

Hvordan jobber norske myndigheter inn mot EU/EØS i lovsaker som vil bli gjeldende norsk rett.
v/ Nilsen Barkbu

09:45 - 10.30
Dyrevelferdsprogram for slaktegris og SPF- Veterinærens rolle
v/ Naadland
09:45 - 10.30
Diare, diagnostikk og behandling
v/
Hanche-Olsen
09:45 - 10.30
Management of atopic dermatitis- skin barrier and immunotherapy
v/
Åhman
10:30 – 11:00
Besøk i fagtekniske utstillinger
11:00 - 11:45
Hvordan skriver vi journal?
v/ Klakegg og Høgset
11:00 - 11:45
Debatt/diskusjon
11:00 - 11:45
Oppdatering mhp alvorlige smittsomme svinesykdommer med focus på ASP
v/ Grøntvedt
11:00 - 11:45
Kolikk og kolikkbehandling I felt. Muligheter og begrensninger
v/
Ihler
11:00 - 11:45
Atopic otitis
v/
Varjonen
11:45 - 11:55
Orientering om pågående saker fra DNVs sentralstyrerepresentant
11:45 - 11:55
Orientering om pågående saker fra DNVs sentralstyrerepresentant
11:45 - 11:55
Orientering om pågående saker fra DNVs sentralstyrerepresentant
11:45 12:30
Hvilke blodprøver kan vi ta og få noe ut av
v/
Hoffmann-Timmol
11:45 - 12:30
Medications in management of atopic disease- what to choose when and why
v/
Varjonen
11:55 - 13:15
Lunsj og besøk i fagtekniske utstillinger
12:30 - 12:45
Orientering om pågående saker fra DNVs sentralstyrerepresentant
12:30 - 12:50
Galliprant, se osteoartritti i et nytt perspektiv. Foredrag fra hovedsponsor ELanco, v/ Cecilie Strømstad
12:50 - 13:05
Orientering om pågående saker fra DNVs sentralstyrerepresentant


12:45 - 14:30
Lunsj og besøk i fagtekniske utstillinger

13:15 - 14:00
Hva betyr veterinærmedisin i tvister og klager i havbruksnæringen
v/ Espolin Johnsson

13.15 – 13.40
Nasjonal dyrehelsestrategi
v/ Landsverk, Mattilsynet
13.40 – 14.00 Nasjonal dyrehelsestrategi - husdyrnæringens ambisjoner og forventinger
v/ Vatn, Animalia

13:15 - 14:00
Beinproblem på slaktegris i praksis
v/ Stenklev
14:00 - 14:30
Besøk i fagtekniske utstillinger
14:30 - 15:15
Hva når det ikke går bra? Har vi gode nok forsikringsordninger?
v/ Rød Fredriksen
14.30 – 14.55
Nasjonal dyrehelsestrategi
v/ Lillehaug, Norges Bondelag
14.55 – 15.15 Nasjonal dyrehelsestrategi
v/ Jarp, Veterinærinstituttet
14:30 - 15:15
Are we smart enough to know how smart pigs are

v/ Scheepens
14:30 - 15:15
Stoffskiftesykdommer, diagnostikk og behandling
v/
Austevoll
14:30 - 15:15
Less common dermatological diseases with similar clinical presentations
v/
Åhman

15.15 – 15.30
Besøk i fagtekniske utstillinger

Kunngjøring vinnere av spørsmålsrunden
15:30 - 16:15
Avslutning og diskusjon

15.30 – 16.15
Nasjonal dyrehelsestrategi, Praktiserende veterinærers rolle og ansvar
v/ Braseth

Diskusjon og spørsmål
15:30 - 16:15
How to satisfy the basic behavioural needs of farmed pigs

v/ Scheepens
15:30 - 16:15
Paneldiskusjon med alle forelesere
15:30 - 16:15
Case discussions,
Åhman & Varjonen
16:15
Avslutning