Veterinærdagene 2019 Banner

Program torsdag 13. juni

Se program for DNV-P her.

 

Akvamedisin:
"Veterinærfaget i havbruksnæringen"
 

Samfunnsmedisin:
"EUs dyrehelselov"

Produksjonsdyr:
"Fjørfe og svin"


 

Hest:
"Fordøyelsesrelaterte lidelser og leddbehandling"

 

Smådyr:
"Dermatologi hos hund og katt"

 

08:00 - 10:00
Registrering og besøk i fagtekniske utstillinger

 

10:00 10.15 Velkommen
10:-10.45

Når veterinærfaget frem i forvaltningen
v/ Andersen

10:00 10.45
Arbeidet med EUs dyrehelselov, historikk, prosess og status sett fra Brussel
v/ Dragset
10:00 10.45
Norsk fjørfenæring i et eggeskall,
v/ Brantsæter
10:00 10.45
Equine dentistry 1
v/ 
Peters
10:00 10.45
Introduction to a dermatological workup, pruritic skin diseases
v/
Åhman

10.50 – 11.10
Hvordan mener veterinæren i Mattilsynet at forvaltningen kan bli bedre?
v/Bergesen

11.10 – 11.30
Regelverk på merdkanten
v/Nyborg

11.30 – 11.55
Hva med rettigheter som ansatt veterinær i havbruksnæringen, DNV-A

Hva med rettigheter som ansatt veterinær i havbruksnæringen, DNV-A10:50 - 11.35
Hvordan arbeider Mattilsynet med dyrehelseloven, prosess og status
v/ Landsverk
10:50 - 11.35
Fjørfesjukdommer
v/ Sjurseth
10:50 - 11.35
Equine dentistry 2
v/ 
Peters
10:50 - 11.35
Clinical presentation in atopic disease, dog and cat and update on terminology
v/ 
Åhman11:35 - 13:00
Lunsj og besøk i fagtekniske utstillinger
11:35 - 12:10
Besøk i fagtekniske utstillinger
12:10 - 12:40

Dyrevelferdsprogram verpehøns – nye praksismuligheter!
v/ Refsum

12:40 - 13:10
Helseovervåkingsbesøk i verpehønsbesetninger – slik gjør jeg det.
v/Kjerulf Hansen
12:10 - 13:00
Challenges in equine dentistry, including the old horse
v/ 
Peters
12:10 - 13:00
Pathogenesis, genetics and immunology, atopic dermatitis
v/ 
Varjonen

13.00 – 13.30
Veterinærinstituttets rolle i havbruksnæringen, v/Tørud
Regelverksetterlevelse i havbruksnæringen, v/Gismervik

13.30 – 13.45
Diskusjon
13:00 - 13:25

Hvordan arbeider Husdyrnæringen med dyrehelseloven
v/ Vatn
13:25 - 13:45
Hvordan arbeider sjømatnæringen med dyrehelseloven
v/ Rykhus


13:00 - 14:15
Lunsj og besøk i fagtekniske utstillinger
13:45 - 14:15
Besøk i fagtekniske utstillinger

14.15 – 14.45
Algesituasjonen i Nord-Norge
v/Steinhovden, SINTEF

14.45-15.00
Algesituasjonen i Nord-Norge
v/Strøm, Mattilsynet

14:15 - 15:00
Militære øvelser – dyrehelse og folkehelse – Hvordan jobber veterinærene i Forsvaret
v/ Toverud
14:15 - 15:00

HT Storfe jobber for kontroll på hverdagssmitten:
- Kontrollprogrammet
- Digital dermatitt
- Smittevernplaner
- Veterinærens rolle ved livdyrhandel
v/ Holm

14:15 - 15:00
Fôring av den gamle hesten
v/ 
Rosenfeldt
14:15 - 15:00
Diagnostic workup, Food induced atopic dermatitis
v/ 
Varjonen
15:00 - 15:30
Besøk i fagtekniske utstillinger

15.30 – 16.30
Fellesprogram AVF/FVS/PVF

Veterinærmedisin i praksis – Jakten på sannheten?
Utvikling av regelverk og veiledning
Innledere: Odd Magne Karlsen, Karl Erik Birkeland, Harriet Romstad

Paneldeltakere: Kristina Landsverk, Trond Braseth, Barbo Klakegg

15:30 - 16:15
Ledd diagnostikk og - behandling. Hva er årsaken til at min leddbehandling ikke virker
v/ 
Jarløv
15:30 - 16:15
Atopic dermatitis, atopic-like dermatitis; diagnostics and interpretation of test results
v/ 
Åhman

 

16.30 – 17.30
Fellesprogram AVF/FVS/PVF
Veterinærmedisin i praksis – Jakten på sannheten?
Innsynsrett/offentlighet vedrørende Mattilsynets arbeid
Innledere: Anja Lillehaug, Friede Andersen, Aoife Westgård/David Persson,

Paneldeltakere; Kristina Landsverk, Trond Braseth, Barbo Klakegg

16:15 - 17:00
NSAIDs og leddbånds, sene- og gaffelbåndsskader. Ny kunnskap om heling
v/ 
Jarløv

16:15 - 17:00
Atopic dermatitis, atopic-like dermatitis; diagnostics and interpretation of test results
v/ 
Åhman

17:30 - 18:15
Veterinærinstituttets arbeid med beredskap og diagnostikk
v/ Hofshagen, Brun, Veterinærinstituttet

  17:15 - 18:00
Secondary infections in atopic disease part 1
v/ 
Varjonen
   
17:00 - 19:30
Fri og besøk i fagtekniske utstillinger

 
19:30 - Aperitiff
20:00 - Festmiddag