Veterinærdagene 2016 Banner
Veterinær samfunnsmedisin
Knut Madslien, DVM, PhD, Vilthelseansvarlig, Veterinærinstituttet
Kristin Ruud Alvseike, DVM, seniorrådgiver, Mattilsynet
Solfrid Åmdal, DVM, seksjonssjef, Mattilsynet
Torunn Knævelsrud, DVM, seksjonssjef, Mattilsynet
Ole-Herman Tronerud, DVM, seniorrådgiver, Mattilsynet
Birte Usland, styremedlem, Norges Bondelag

Hestemedisin
Lars Olaf Moen, DVM, Spesialist hest, Romerike Hesteklinikk
Sigurdur Freyr Sigurdsson, DVM, Rikstotoklinikken, Bjerke
Nils Ivar Dolvik, DVM Professor, Inst. SportFaMed, NMBU Veterinærhøgskolen
Charlotte Erichsen Elvebakk, DVM, Equirad, Melhus Hesteklinikk

Produksjonsdyrmedisin
Olav Østerås, DVM, TINE
Nina Fjerdingby, DVM, Spesialist produksjonsdyr Storfe, førstelektor, Inst for ProdMed, NMBU Veterinærhøgskolen
Åse Margrete Sogstad, DVM, TINE
Harald Holm, DVM, Praktiserende veterinær
Jenny Frössling, DVM, Sveriges Veterinærmedisinske Anstalt
Arvid Steen, DVM, 
Håvard Nørstebø, DVM, TINE
Gunnar Dalen, DVM, stipendiat, DNV/TINE
Trond Braseth, DVM, Praktiserende veterinær
Liv Sølverød, DVM, TINE

Smådyrmedisin
Bert Jan Reezigt, Veterinær, Specialist, Chief scientific officer, Blå Stjernans Djursjukhus, Gøteborg, Sverige
Jennifer Kinns, IDEXX
Susan C Randell, DVM, BVSC DACVIM(SAIM) MRCVS, IDEXX
 
Akvamedisin
Kristin Ottesen, Veterinær, daglig leder, HaVet
Kristin Sæther, M.Sc. Senior advisor, Aquaplan Niva
Kristine Brokke, Marinbiolog, Aqua Kompetanse
Tonje Høy, Veterinær, Dr. scient., Fagdirektør, Legemiddelverket
Torolf Storsul, Veterinær, Midt-norsk havbruk
Kristine Marie Hestetun, Veterinær, Mattilsynet
Kristrun Helga Kristthorsdottir, Veterinær, Patogen Analyse