Veterinærdagene 2016 Banner
Veterinær samfunnsmedisin
Knut Madslien, DVM, PhD, Vilthelseansvarlig, Veterinærinstituttet
Kristin Ruud Alvseike, DVM, seniorrådgiver, Mattilsynet
Solfrid Åmdal, DVM, seksjonssjef, Mattilsynet
Torunn Knævelsrud, DVM, seksjonssjef, Mattilsynet
Ole-Herman Tronerud, DVM, seniorrådgiver, Mattilsynet
Birte Usland, styremedlem, Norges Bondelag
Anne Marie Jahr, seksjonssjef, Mattilsynet
Julie Enebo Grimstad, Mattilsynet
Paneldebatt:
Målfrid Narum, fagsjef, Norsvin
Ola Nafstad, fagdirektør -husdyr, Animalia
Sverre Rædergård, Nortura
Eva Egeberg, DVM, Praktiserende veterinær

Hestemedisin
Lars Olaf Moen, DVM, Spesialist hest, Romerike Hesteklinikk
Sigurdur Freyr Sigurdsson, DVM, Rikstotoklinikken, Bjerke
Nils Ivar Dolvik, DVM Professor, Inst. SportFaMed, NMBU Veterinærhøgskolen
Charlotte Erichsen Elvebakk, DVM, Equirad, Melhus Hesteklinikk
Birgitte Myhre, DVM CertAVP, Rikstotoklinikken, Bjerke
Aksel Vibe, Hovslager
Karl Ljungvall, DVM, Dipl ECVS;  Mälaren Hästklinik
Dylan Gorvy, DVM, BSc; BVSc; PhD, CertES (soft tissue) Dipl ECVS,  Mälaren Hästklinik
Maria Terese Engell. DVM, Kalnæset Hesteklinikk, Rytter i balanse og Hest i balanse

Produksjonsdyrmedisin
Olav Østerås, DVM, TINE
Nina Fjerdingby, DVM, Spesialist produksjonsdyr Storfe, førstelektor, Inst for ProdMed, NMBU Veterinærhøgskolen
Åse Margrete Sogstad, DVM, TINE
Harald Holm, DVM, Praktiserende veterinær
Jenny Frössling, DVM, Sveriges Veterinærmedisinske Anstalt
Arvid Steen, DVM, 
Håvard Nørstebø, DVM, TINE
Gunnar Dalen, DVM, stipendiat, DNV/TINE
Trond Braseth, DVM, Praktiserende veterinær
Liv Sølverød, DVM, TINE
Hannah Jørgensen, DVM, fagansvarlig for zoonoser og smådyr ved Veterinærinstituttet
Tormod Mørk, DVM, fagansvarlig for storfe og kameldyr ved Veterinærinstituttet

Smådyrmedisin
Bert Jan Reezigt, Veterinær, Specialist, Chief scientific officer, Blå Stjernans Djursjukhus, Gøteborg, Sverige, Les mer
Jennifer Kinns, IDEXX, Les mer
Susan C Randell, DVM, BVSC DACVIM(SAIM) MRCVS, IDEXX Les mer
Martine Ziener, DVM, PhD, Spesialist smådyr -hund og katt, Fredrikstad Dyrehospital
 
Akvamedisin
Kristin Ottesen, Veterinær, daglig leder, HaVet
Kristin Sæther, M.Sc. Senior advisor, Aquaplan Niva
Kristine Brokke, Marinbiolog, Aqua Kompetanse
Knud Torjesen, Veterinær, Midt-norsk havbruk
Kristine Gismervik, Veterinær, forsker, Veterinærinstituttet
Peder Jansen, Forsker, Veterinærinstituttet
Torolf Storsul, Veterinær, Midt-norsk havbruk
Kristine Marie Hestetun, Veterinær, Mattilsynet
Kristrun Helga Kristthorsdottir, Veterinær, Patogen Analyse
Kristina Landsverk, Veterinær, Mattilsynet
Tor Einar Horsberg, NMBU Veterinærhøgskolen
Stian Brekke, Senior Regulatory Affairs Manager, Pharmaq as
 
Seminar DnV-P
Stein Gustavsen, Tidligere byveterinær i Trondheim
Oddbjørn Nordset, Tidligere assisterende fylkesmanni Nord-Trøndelag
Marwin Wiseth, Tidligere ordfører i Trondheim