Veterinærdagene 2016 Banner

Program fredag 16. juni

Smådyr, workshops hele dagen: Les mer.

Akvamedisin:
«Håndtering av lakselus – på lag med eller mot laksen?»

Seksjonen sponses av:

og

Samfunnsmedisin:
«Nye utfordringer i offentlig veterinærmedisin»

Produksjonsdyr:
«Storfehelse – nye tider eller gamle rutiner?»

Seksjonen sponses av:

Hest:
«THE TARSUS» - alt om hasen.»

Smådyr/ Companion Animal Science:”Abdominal imaging and medical evaluation”

Seksjonen sponses av:

08:30 - 09:15 
Best practice håndtering – hvordan vurdere velferd i praksis
v/ Ottesen

 

08:30 - 09:15 
Ny holdforskrift
v/ Knævelsrud
08:30 - 09:15 
BRSV/BCoV og bekjempelsesprogrammet
v/ Holm
08:30 - 09:15 
Sårskader i haseregionen
Undersøkelse i forhold til synoviale hulrom, kirurgi på store skader, skader i sener og ligamenter, terapi av septisk artritt.
v/ Gorvy
08:30 - 09:15 
Hepatobiliary and pancreatic disease.
v/ Kinns

Foredragsholderne sponses av:
09:15 - 09:45
Besøk i fagtekniske utstillinger

 
09:45 – 10:30

Orientering rundt godkjenningsfritak
v/ Torjesen

09:45 – 10:30
Bondelaget om praktisk gjennomføring av nye regler, forvaltningsmål og praktiske mål
v/ Usland
09:45 – 10:30
En ny tid? Holdninger til smittsomme sykdommer og smittebeskyttelse
v/ Frössling
09:45 – 10:30
Medisinsk behandling og andre behandlingsmetoder
Valg av preparater, kirurgiske alternativer? Ankylose og laser, sjokkbølge, varme/kulde, topikale hudmidler
v/ Moen

 
09:45 – 10:30
Medical evaluation of the kidney and lower urinary tract diseases part 1
v/ Randell
10:30 – 10:50/11:00
Besøke fagtekniske utstillinger

 
10:50 – 11:20
Godkjenningsprosess og vedlikehold av SPC
v/Torjesen

11:20 - 11.50
Utfordringer rundt godkjenning av legemidler
Pharmaq v/ Brekke
11:00 – 11:45
Om kompetansekurs i næringas regi, Paneldebatt
11:00 – 12:05
Overgangskua. Hva vet vi og hva gjør vi i Norge?
v/ Steen

 
11:00 – 11:45
Osteochondrose
Patogenese, etiologi, status, pågående forskning, rasedisposisjon og arvelighet, predileksjonssteder, hva bør opereres, vurdering ved handelsrøntgen
v/ Dolvik
11:00 – 11:45
Medical evaluation of the kidney and lower urinary tract diseases part 2
v/ Randell
 

11:50 - 12:35
Beslutningsgrunnlag for behandlinger
v/ Jansen

 

11:45 - 12:35
Tilsyn med dyrehelsepersonell
v/ Tronerud
11:45 - 11:55
Orientering om pågående saker fra DNVs sentralstyrerepresentant
11:45 - 11:55
Orientering om pågående saker fra DNVs sentralstyrerepresentant
12:05 - 12:35
Samme kua, nye fjøs: melking og melkekvalitet
v/ Nørstebø

11:55 - 13:15
Lunsj og besøk i fagtekniske utstillinger
12:35 - 12:45
Orientering om pågående saker fra DNVs sentralstyrerepresentant
12:35 - 12:45
Orientering om pågående saker fra DNVs sentralstyrerepresentant
12:35 - 12:45
Orientering om pågående saker fra DNVs sentralstyrerepresentant
12:45 -  13:45/14:30
Lunsj og besøk i fagtekniske utstillinger
13:15 - 14:00
Artroskopi og kirurgiske teknikker utført ved hjelp av artroskopi
Hvem gjør det I Norge, opptrening, medisinsk oppfølging
v/ Gorvy
13:15 - 14:00
Use of imaging to evaluate the kidneys and lower urinary tract disease
v/ Kinns

 
14:00 - 14:30
Besøk i fagtekniske utstillinger
13:45 - 14:30
Fornuftig bruk av legemidler
v/ Horsberg

14:30 - 15:15
Tilsyn med dyrehelsepersonell
v/ SVF - Egeberg
PVF - Braseth

14:30 - 15:15
Samme kua, nye fjøs: Jurhelse og celletall i AMS
v/ Dalen
14:30 - 15:15
Frakturer i hasen
Årsak, hvor skjer de, behandling, prognose
v/ Ljungvall
14:30 - 15:15
Imaging investigation of urine outflow abnormalities
v/ Kinns

 
14:30 - 15:15
Paneldebatt / Spørsmålsrunde
15:15 – 15:30
Besøke fagtekniske utstillinger
 
15:30 - 16:15
Paneldebatt
15:30 - 16:15
Bruk og kvalitetssikring av antibiotika til kjæledyr ved hjelp av VetReg
v/ Tronerud
15:30 - 16:15
Muligheter i samarbeid med Tine – hvem kan bidra med hva?
v/ Braseth/Sølverød

 
15:30 - 16:15
Opptrening og rehabilitering
Prinsipper for opptrening, konkrete øvelser og planer, samarbeid med veterinær
v/ Engell
i15:30 - 16:15
Where is this mass coming from?  Imaging investigation of neoplasia.
v/ Kinns

 
16:15
Avslutning