Veterinærdagene 2016 Banner

 

Onsdag 14. juni:
10-17.00:Tillitsvalgtkurs
17 -18.00: Omvisning i Nidarsdomen
18.00: Velkomstarrangement i Herresalen i Erkebispegården

Torsdag 15. juni
10-17/18.00 Veterinærdagene fagprogram, se fullstendig program for torsdag her.
10-15.00: Seminar DNV-P
15.30-17:00: medlemsmøte i DNV-P med mingling
19:30 Vordrink og festmiddag

Fredag 16. juni
08.30 - 16.15: Veterinærdagene fagprogram, se fullstendig program for fredag her.


5 parallelle fagseksjoner og program for tillitsvalgte og pensjonister

DNV-A
Tillitsvalgtkurs for medlemmer av DNV-A holdes fra onsdag morgen til torsdag ettermiddag.
(Detaljprogram blir kunngjort så snart det er klart)

DNV-P
«Fortid, nåtid og fremtid»
Programmet tar opp faglige og forvaltningsmessige forhold i nær fortid. Nåtid belyses gjennom et kåseri om trivelige Trøndelag. Til slutt kan veterinærpensjonistenes fremtid stakes ut ved årsmøte og tilstøtende medlemsmøte. Alle vil være velkomne.

Seksjon akvamedisin
«Håndtering av lakselus – på lag med eller mot laksen?»
Programmet er bygget rundt problemstillinger relatert til lakselus, legemiddelbruk, håndtering av fisk og fiskehelsepersonell sin rolle oppi det hele. Hvordan kan vi gjøre alle til laks, som det så fint heter, og samtidig beholde vår faglige integritet? Finnes det en vei som er den rette i dag og hvor går veien videre de neste årene? Vi satser ikke på å løse luseproblemet på to dager, men håper på å lufte noen gode tanker og motivere til fortsatt god innsats i en vanskelig tid.

Seksjon veterinær samfunnsmedisin
«Nye utfordringer i offentlig veterinærmedisin»
Siste nytt fra forskning og forvaltning på landdyrområdet.
Målgruppen er veterinærer som jobber med beredskap, dyrehelse og dyrevelferd i forvaltningen og i næringa. Fagprogrammet tar sikte på å gi en oppdatert oversikt over de mest aktuelle temaene innen beredskap og hold av produksjonsdyr, herunder nye smittestoffer, nytt regelverk, samt en oppdatering i arbeidet med å forebygge antibiotikaresistens.

Seksjon hestemedisin
"The Tarsus – lidelser i hasen"
Kurset gir en grundig innføring i hasens anatomi og patologi. Selve haseleddet, samt alle tilgrensende strukturer gir opphav til patologiske prosesser som kan gi halthet hos hest. Disse strukturene vil bli grundig gjennomgått med tanke på diagnostikk, patogenese, etiologi og behandling. Blant temaene er OCD, spatt og frakturer. Det vil også bli lagt vekt på samarbeid med andre faggrupper som hovslagere, samt rekonvalesenstiden. Kurset vil gi deg god kunnskap med en praktisk tilnærming. Foreleserne har solid kunnskap og erfaring innen hver sine emner.

Seksjon produksjonsdyrmedisin
”Storfehelse – nye tider eller gamle rutiner?”
Programmet handler om storfehelse og aktuelle problemstillinger for praktiserende veterinærer. Temaene går fra oppdatering av gammel kunnskap til nye måter å tenke smittevern på og problemstillinger i moderne storfeproduksjon. Kurset retter seg primært mot veterinærer som har storfe som en større eller mindre del av sin praksis, både erfarne og nyutdannede.

Seksjon smådyrmedisin
Abdominal imaging and medical evaluation
Målet med kurset er å gi deltagerne en grundig og oppdatert gjennomgang av røntgen funn ved forskjellige typer lidelser i buken. På denne måten skal deltagerne bli trent opp til å se  systematisk på et røntgenbilde av buken samt lettere kunne finne de små tegn som gir den nødvendige informasjonen en ser etter. Her har alle noe å lære! Kurset tar også for seg den medisinske og kirurgisk vurdering av ulike buklidelser samt svulster i buken.