Veterinærdagene 2016 Banner

Veterinærdagenes kurs for stipendiater 2017

Veterinærforeningen arrangerer kurs for stipendiater i forbindelse med Veterinærdagene i Trondheim
Tid: 15. juni 2017
Sted: Clarion Hotel & Congress Trondheim

Pris: kr 700,- (inkluderer lunsj og kaffepauser 15. juni)
Stipendiater er velkomne til å delta på Veterinærdagenes fagdag fredag og sosiale arrangement begge dager, til ordinær medlemspris, se praktisk informasjon.
 

Kursinnhold/Tema
Ansettelsesvilkår, lønn, karrieremuligheter, motivasjon og stressmestring

 

Målsetting
Målet er å samle Veterinærforeningens stipendiater og spesialistkandidater til et kurs som omfatter ulike relevante temaer for veterinærer i utdanningsstillinger. Vi ønsker å øke fokuset på veterinærer som velger videreutdanning, samt styrke Veterinærforeningens innsats for denne gruppen.

 

Kursledere og programutvalg
DNVs sekretariat ved Christian Tengs


Foredragsholdere
Jørgen Norheim, Leading Edge AS
Roar Gudding, Veterinærinstituttet
Catrine Trangerud, Hovedtillitsvalgt for Akademikerne ved NMBU
Bjørnar Jakobsen, - Hovedtillitsvalgt Akademikerne Mattilsynet
Mette Rød Fredriksen, Jurist, Veterinærforeningen
Christian Tengs – Organisasjons- og forhandlingssjef Veterinærforeningen

 

Torsdag 15. juni
kl 09:00 - 09:45 Det nye tariffsystemet i staten. Status, oppdatering.
v/ Tina Trangerud, Christian Tengs, Bjørnar Jakobsen
kl 10:00 - 10.45

Er du redd for sabeltanntigre? Lær på en forståelig måte hvordan du med helt konkrete teknikker og metoder kan endre det som oppleves som stressende, utmattende eller frustrerende.
v/ Jørgen Norheim, Leading Edge

kl 11:35 - 12:00 Lunsj og postersession
kl 13:00 - 14:00

Jørgen Norheim fortsetter

kl 14:15 - 15:00

Ansettelsesvilkår med fokus på stipendiater
Aktuelle lover, regler og avtaleverk. Plikter og rettigheter
v/ Mette Rød Fredriksen

kl 15:15 - 16:00 Lønn og lønnsforhandlinger gjennom karrieren
v/ Christian Tengs
kl 16:00 - 17:00

Veterinærforeningen, kommunikasjon, rekruttering og samhold.
Innledning fra virksomhetene, idemyldring og diskusjon

kl 16:15 - 17:00

Veien videre i forskerkarrieren 
Karrieremuligheter (i og utenfor forskningssektoren), midlertidighet, råd mot slutten av stipendiatperioden (overgang fra stipendiat til forsker).
v/ Roar Gudding

17:15 - 18:00

Hva bør være veterinærforeningens stipendiatpolitikk
Diskusjon.

19:30 Festmiddag