Veterinærdagene 2016 Banner

Veterinærdagenes kurs for tillitsvalgte 2017

DNV-A arrangerer kurs for statlige tillitsvalgte i forbindelse med Veterinærdagene i Trondheim
Tid: 14. og 15 juni 2017
Sted: Clarion Hotel & Congress Trondheim
 
Kursinnhold/Tema
Det psykososiale arbeidsmiljø på arbeidsplassen. Det endrede tariffsystemet
 
Målsetting
Målet er at Veterinærforeningens tillitsvalgte skal bli bedre kjent med hva som foregår i våre statlige virksomheter, muligheter og endringer. Vi skal også synliggjøre saklige forventninger i årets lønnsoppgjør.
 
Kursledere og programutvalg

Leder av DNV-A Catrine Trangerud
Nesteleder i DNV-A Helene Seljenes Dalum
DNVs sekretariat ved Christian Tengs

Foredragsholdere

Reidar Tyssen, Professor, MD, PhD, Psychiatrist
Sverre Gjestrum, Bedriftspartner
Jørgen Norheim, Leading Edge AS
Roar Gudding, Veterinærinstituttet
Catrine Trangerud, Hovedtillitsvalgt for Akademikerne ved NMBU
Bjørnar Jakobsen, - Hovedtillitsvalgt Akademikerne Mattilsynet
Mette Rød Fredriksen, Jurist, Veterinærforeningen
Christian Tengs – Organisasjons- og forhandlingssjef Veterinærforeningen

 
Onsdag 14. juni
kl 10:00 - 10.15 Registrering, presentasjon
kl 10:30 - 12:00 Psykisk helse hos veterinærer og Akademikere
v/ Reidar Tyssen
kl 12:00 Lunsj
kl 13:00 - 13:45
Hvordan skape den gode arbeidsplassen
v/ Sverre Gjestrum, Bedriftspartner
kl 14:00 - 14:45 Verktøy for påvirkning
v/ Sverre Gjestrum, Bedriftspartner
kl 15:00 - 15:45 Hvordan håndtere vanskelige personer og situasjoner
v/ Sverre Gjestrum, Bedriftspartner
kl 16:00 - 17:00

Veterinærforeningen, kommunikasjon, rekruttering og samhold.
Innledning fra virksomhetene, idemyldring og diskusjon

kl 17:00 Omvisning Nidarosdomen
kl 18:00 Get together – Middag – Åpen for ALLE tillitsvalgte
 
 
Torsdag 15. juni
kl 08:30 - 09:00 Det nye tariffsystemet i staten. Status, oppdatering.
v/ Tina Trangerud, Christian Tengs, Bjørnar Jakobsen
kl 09:00 - 09:45

Grunnleggende om pensjon og pensjonsmuligheter
v/ Storebrand

kl 10:00 - 10.45

Er du redd for sabeltanntigre? Lær på en forståelig måte hvordan du med helt konkrete teknikker og metoder kan endre det som oppleves som stressende, utmattende eller frustrerende.
v/ Jørgen Norheim, Leading Edge

kl 11:35 - 12:00 Lunsj og postersession
kl 13:00 - 14:00
Jørgen Norheim fortsetter
kl 14:15 - 15:00

Ansettelsesvilkår med fokus på stipendiater
Aktuelle lover, regler og avtaleverk. Plikter og rettigheter
v/ Mette Rød Fredriksen

kl 15:15 - 16:00 Lønn og lønnsforhandlinger gjennom karrieren
v/ Christian Tengs
kl 16:00 - 17:00

Veterinærforeningen, kommunikasjon, rekruttering og samhold.
Innledning fra virksomhetene, idemyldring og diskusjon

kl 16:15 - 17:00

Veien videre i forskerkarrieren 
Karrieremuligheter (i og utenfor forskningssektoren), midlertidighet, råd mot slutten av stipendiatperioden (overgang fra stipendiat til forsker).
v/ 
Roar Gudding

17:15 - 18:00

Hva bør være veterinærforeningens stipendiatpolitikk
Diskusjon.

19:30 Festmiddag
 
*Med forbehold om endringer i programmet
Reiseregning fylles ut under kurset, eller senest en uke etter kursslutt.
DNV-A Prosjektnummer: 4 - 742
DNV er medlem av Akademisk studieforbund.