Veterinærdagene 2016 Banner

Program torsdag 15. juni

Se program for DNV-P her.

 

Akvamedisin:
"Håndtering av lakselus -på lag med eller mot laksen?"

Seksjonen sponses av:

 
og

Samfunnsmedisin:
"Nye utfordringer i offentlig veterinærmedisin"

Produksjonsdyr:
"Storfehelse - nye tider eller gamle rutiner?"

Seksjonen sponses av:

Hest:
"THE TARSUS - alt om hasen"

Ekstra forelesninger:
08.15-09.00
Current best practice in acute laminits management
by Cris Pollitt
09.00-10.00
Laminitis in wild and feral horses
by Brian Hampson

Smådyr/ Companion Animal Science:”Abdominal imaging and medical evaluation”

Seksjonen sponses av:

08:00 - 10:00
Registrering og besøk i fagtekniske utstillinger;
Ekstra hesteforelesninger se program for hest over.

10:00 - 10:10
Velkommen

10.10 - 10:50
Presentasjon av resultater fra legemiddelkampanjen
v/ Landsverk
 
10:00 - 10:45
Antibiotikaresistens – Handlingsplan
v/ Jahr
10:00 - 10:45
Anatomi, fysiologi og kliniske symptomer
Disposisjoner, kliniske symptomer, vektlegging av funn ved undersøkelsen
v/ Sigurdsson
10:00 - 10:45
What makes a diagnostic abdominal radiographic study
by Kinns

 
Foredragsholderne sponses av:


 
10:50 - 11.35
Medisinbruk -Egne erfaringer og veien videre
v/ Ottesen

 
10:50 - 11.35
Husdyrnæringens handlingsplan mot resistente bakterier
v/ Østerås

 
10:50 - 11.35
Diagnostikk
Injeksjonsteknikker og dosering i ledd, synoviale hulrom, nerveblokkader, rutiner, feilkilder
v/ Moen
10:50 - 11.35
The canine and feline normal abdomen
by Kinns


11:35 - 13.00
Lunsj
11:35 - 12:10
Besøk i fagtekniske utstillinger
12:10 - 13.00
Røntgenundersøkelse og Scintigrafi
v/ Elvebakk
12:10 - 13.00
Medical evaluation of the acute abdomen
by Randell
13:00 - 13:20
Medisinbruk -Egne erfaringer og veien videre
v/ Storsul
13:00 - 13:45
CWD – hjortevilt
v/ Madslien


 

 

13:00 - 14:15
Lunsj

 

 
13:20 - 13:45

Hvordan koke kunnskap uten å spyle fiskevelferdien på sjøen
v/ Gismervik

13:45 - 14:15
Besøk i fagtekniske utstillinger
14:15 - 14:45
Presentasjon av prosjekt «Miljøeffekter av lusebehandling»
v/ Sæter
14:15 - 15:00
CWD bekjempelse, skyggeboksing eller…
v/ Alvseike
14:15 - 15:00
Streptococcus agalactiae og andre streptokokker
v/ Jørgensen og Mørk
14:15 - 14:45
Ultralydundersøkelse
Normalvariasjon og patologi, ulike teknikker, lagring og merking av videoer
v/ Sigurdsson
14:15 - 15:00
Should I cut this now?
by Kinns
14:45 - 15:00

Lusetellingsprosjektet
v/ Sæter

14:45 - 15:00
MRI
Generell beskrivelse, hva egner seg for MRI, kostnad
v/ Myhre
15:00 - 15:30
15:30 - 16:00
Hvordan vurdere miljøpåvirkning av legemiddelbruk
v/ Brokke

 
15:30 - 16:15
Dyrehelseforskrift
v/ Grimstad

 
15:30 - 16:15
Mastittbehandling – er gamle sannheter like sanne?
v/ Fjerdingby
15:30 - 16:15
Hvilke bløtvevsstrukturer rundt hasen kan være årsaker til halthet?
Årsaker, diagnostikk og behandling
v/ Ljungvall
15:30 - 16:15
The acute abdomen. Do radiographs have the answer?
by Kinns
 
16.00 - 16:40
Hvordan tenke nytt
v/ Kristthorsdottir

 
16:15 - 17:00
Ny MRSA forskrift
v/ Åmdal
16:15 - 17:00
Digital dermatitt
v/ Sogstad
16:15 - 17:00
Skoing og beskjæring
Samarbeid med veterinær, skoing ved spatt, og andre haserelaterte problemer
v/ Vibe
16:15 - 17:00
Medical evaluation of hepatobiliary disease
by Randell
16:40 - 17:00
Kollegahjelpen
Yrkesetiske retningslinjer
v/ Hestetun
17:00 - 19:30
Fri og besøk i fagtekniske utstillinger

 
19:30 -
Festmiddag